Nincs megjeleníthető tartalom

LANA GYJOS KÖLTŐI OLDALA - VERSEK, ÍRÁSOK

Lana Gyjos

2014. nagypénteki látomás

míg a tegnap a holnapba ér
s cselekvéssel fogható a tér
a határolhatóban így és akként él
körötte számtalan karakter raktér
a had legyek boldog csak én
a cél
nem eszmélés
nem fölismerés
derengő alagútfény
a vakságban vezető
s szerető
nemtől független minden szereplő
a műfaj valóságshow
nincs már családregény
szájak elé toluló meztelenség
önkívületben tobzódó látvány ég

s ahogy meg- és elragadnak a szavak
úgy gyűr maga alá mindent a tavasz
virágot és magot szóró termékenyítő
az édes bőség az illatmámor émelyítő
s Krisztus fölhasadt lüktető szívében a világ
ki tudja bamba némák vagy áldozati sokaság
fröccsenő vérrel festett képek és/vagy megváltás
de megváltás

x x x

nincs szimfónia
nincs égi kórus
fanfárok mennyei seregek

a kertvárosban
méh és ezer bogár duruzsol
lágy dinamóként
madarak nászi énekét
lusta kutyaugatás töri részekké

a belvárosban
fékcsikorgás elé gurult nevetés
szélbe fűzött mondatokkal
házfalaknak sarkoknak csapódó beszéd
harang se kondul
törvény írta munkaidőből
hálidéjbe fordul
dolgozó és dologtalan és még több here
a nagyvárosi nyüzsgés arctalan tömege

nincs megfeszíttetés

lenne értelme leírni milyen a nép
az istentelen a hit nélküli
a maga által is elhagyott
lakótelep-aklot lakott
látható-e az űrből
a milliárd cikázásából szőtt kép
a mozgásindák dzsungele
az érdekhálók szorította renden kívüli
összevisszaság
s az ebből fakadó kesze-kuszaság

nincs megfeszíttetés
s nem lesz feltámadás
elmarad a megváltás

nagypéntek délutánján
mintha csak a szél
emlékezne arra a több mint
kétezer év előtti péntekre

húsvétra esőt mond a modern jós
enyhe időt zivatart
józanodásig kitart
felejtés fertőzi a sebet
amit az emlékezet fölfejt
s a hit kitakar
lecsupaszítva naponta megtagadott magunkig
a hatalom díszletei között magányosan vagyunk itt
lelkünk hazugság katedrális tartja rabul
nem akar lenni új sok száz éve halott az énekes Vazul
a fogyasztás harmadik évezredi cirkuszában
hamisan cseng a vezényszóra énekelt himnusz
csak hang a szó a szájban
hipnotizált nemzet a kába mában
testvérgyilkosok képei a közelmúlt ősei csarnokában
erőtlenül széthull a gyáva bánat

2015.01.23.