Nincs megjeleníthető tartalom

LANA GYJOS KÖLTŐI OLDALA - VERSEK, ÍRÁSOK

Lana Gyjos

Ne ünnepeljetek engem

            ne ünnepeljetek engem atyámfiai nagy seregekkel pompával és főleg ne
zengjetek dicsőítésemre hangzatos kinyilatkoztatásokat

mert egyedül áll az embernek lelke az én atyám színe előtt
s oda senkit nem kísér a hízelgők kórusa

            miként adjatok annak kezébe szerszámot aki hirdeti magáról
hogy hivatott a ti dolgaitokat intézni s megmondja néktek az én atyámra hivatkozással
hogyan gondoljatok embertársaitok felől miként viseljétek közös ügyeiteket s elhiteti
veletek a neki való engedelmesség által nyertek bebocsátatást a javak birodalmába
            adjatok az ilyennek kezébe szerszámot s látni fogjátok hogy beszédét érdeke
szerint igazítja bűvöletében akarván tartani titeket de mit sem tud a természet
megműveléséről az én atyám törvényeinek fönntartásáról az isteni gondviselés atyai
gondoskodásának kötelezettségéről

            adjatok kezébe szerszámot hogy azzal keresse napi élelmét
hogy áldozhasson az élet fenntartásáért s kevélységét az alázat úgy őrölje mint kezét a
szerszámnak nyele

 

ne ünnepeljetek engem atyámfiai

de engedjetek szívetekbe
s látni fogjátok ha akartok látni
hogy a magát vezetőtöknek kikiáltó a szellem közös terét miként aggatta képeivel tele
miként terel benneteket bárányokként trónusa elé hogy önzése áldozatai legyetek
gyarlósága az önkény cifra királyi palástja alá rejtve s a száját elhagyó szóvirágokból a mindenekkel és mindnyájatokkal közös országból hazából isteniből csak a sátán rabul ejtő tüskés erdejű birodalma épül kiirtva lelketekből az elesettek iránti megértést
az elfogadást a rászorulók gyámolítását

ne ünnepeljetek engem atyámfiai
s magatokat se

inkább nézzetek lelketekbe nézzetek a benne lévővel szembe
találtok-e ott egyáltalán valakit
van-e valami a legmélyetekben

 

ne ünnepeljetek engem atyámfiai
ne ünnepeljétek magatokat se
s főleg ne a hatalmát rátok kiterjesztőt

mert ő nem az én atyámtól kapta jogát és képességét
ő nem uralkodótok aki a mindenható helytartójaként
az egyetemes törvényei szerint uratok s egyben szeretve gondoskodó apátok
démoni célja hogy bűnben árulásban elveszésben
az anyagba zártan tartson benneteket
őt követve soha nem építitek fel a szeretet közösségét ember és Isten egyházát
s ezred íziglen sem szabadultok a bűnbeesésből
a felébredettek egyéni áldozatai ellenére
az ősök eredendő bűnét megváltva sem ülhettek a Mindenható trónusának jobbjára
s évezredek múltán sem eszméltek valótokra az isteni eredetre
s hogy így az anyagba lehullva is bűnnel verten is
vagytok akik vagytok
miként én vagyok aki vagyok
atyám fia egy közületek az egyház szószólója
s velem együtt lehettek a megbocsátás a megváltás
a szeretet által egyesülés a Mindenhatóban

ne ünnepeljetek atyámfiai
nincs ideje most az ünnepnek
de nyissátok meg szíveteket egymás előtt
nyissátok meg elméteket a szellem előtt
s arcotok ragyogja a befogadást
lelketek ringassa az áhítat
szemetekben szikrázzék a látó rajongás
s érezzétek az Egyhez tartozástokat

a Mindenható részesei legyetek

2016.06.07.